Stredoslovenská galéria: Mo(nu)menty zdieľanej pamäte.

nedeľa 8.5.2016 od 14:00

Miesto stretnutia : Nám. SNP v Banskej Bystrici, Pomník padlým vojakom sovietskej a rumunskej armády (Čierny obelisk).

Tematická prechádzka po užšom centre mesta je venovaná spoznávaniu pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel, ktoré pripomínajú udalosti a osobnosti spojené s 2. svetovou vojnou. Verejný priestor mesta Banská Bystrica, ako dôležitého centra antifašistického odboja, bol po r. 1945 významne definovaný monumentálnou tvorbou venovanou tejto téme. Zachované monumenty boli však realizované prevažne počas nasledujúceho, opätovne totalitného, režimu komunistickej strany.  Reflexia týchto diel preto predpokladá  kladenie si otázok. Ako tieto diela komunikujú so súčasníkmi? Čo reprezentujú? Čie záujmy stelesňujú? Koho majú osloviť a čo mu majú odkázať?

Sprevádza Zuzana L. Majlingová, kurátorka Stredoslovenskej galérie, a to po šiestich stanovištiach:

Samuel Vajnštein: Pomník padlým, 1945
Karol Dúbravský: Partizán,1964
Dušan Kuzma: Pamätník Múzea SNP
Jozef Jankovič: Obete varujú, 1967 – 1969
Pétér Gáspár: Pomník Chavivy Reikovej, 2014
Pavol Tóth: Zvíťazili, 1968Späť na úvodnú stranu...