Salónik & Jana Milatová: Čakanie krásy

Štvrtok, 23.6.2016 o 16:00, vestibul Hlavnej stanice, Námestie Franza Liszta 1, Bratislava

Happening maliarky a dizajnérky Jany Milatovej na Hlavnej stanici v Bratislave.

V predvečer Slovenského predsedníctva Rady EÚ plánujeme komentovať a posilniť jeden zo stereotypov – základných kameňov identity Slovenska, ktorý znie: máme pekné ženy. V dobe keď cestári, murári, či tlačiari finišujú práce na povrchových úpravách, do vstupnej haly na Hlavnej stanici v Bratislave umiestnime stôl, pri ktorom sa budú môcť cestujúce ženy pristaviť a dať si urobiť make up. Zároveň si budeme klásť otázku, či stačí namaľovať fasády, vyšperkovať rýchlo čo sa dá. Hlavná stanica v minulosti podstúpila mnohé ad hoc pokusy o “skrášlenie”, zameriame sa teda teraz na jej návštevníčky, ktoré sú tiež súčasťou vizuálneho obrazu miesta. Ich zmenu (skrášlenie) budeme zaznamenávať a robiť s nimi krátke rozhovory o slovenskej identite a o tom, čo môžeme ponúknuť EÚ. Budeme sa teda pripravovať na reprezentovanie priamo “od samých seba”.

Naša akcia sa bude zámerne odohrávať na Hlavnej stanici, mieste negatívne vnímaných sociálnych interakcií a mieste s komplikovanou históriou a doteraz chýbajúcou systematickou a súčasnou rekonštrukciou.

Na sobotu 25. júna je plánovaný aj pochod neonacistov Bratislavou. dva dni vopred sa na stanici chceme symbolicky voči takýmto aktivitám vymedziť a šíriť idey kultivácie spoločnosti cez konštruktívny medzikultúrny dialóg.

Spoluprácu prisľúbila aj výtvarníčka Dorota Sadovská, ktorá cestujúcim na spríjemnenie čakania ponúkne svoj katalóg a ženský časopis v jednom SADO.

Jana Milatová

Absolvovala štúdium na Strednej priemyselnej škole textilnej v Brne, odbor modelovanie a navrhovanie odevov. Následne na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ateliér maľby prof. J. Bergera. Pôsobí v Bratislave a venuje sa odevnej tvorbe, stylingu pre časopisy, maľbe, merchandisingu a rodine. Vystavovala na viacerých samostatných aj kolektívnzch výstavách na Slovensku i v Európe.

Dorota Sadovská

Jedna z kľúčových osobností slovenskej súčasnej maľby. Do aktuálneho obrazu vnáša témy, ktoré sa v posledných desaťročiach v slovenskom maliarstve objavovali len sporadicky – realistickú figuráciu, akt, monumentálny portrét a kresťanskú ikonografiu. Nepôsobí v tomto rámci iba v oblasti maľby, realizuje sa aj vo fotografii, priestorovej inštalácii, objekte či videu.

Salónik

je iniciatívou Zuzany Duchovej a Zuzany Ivaškovej zo združenia Local Act. V roku 2015 k projektu “pristúpili” aj Ján Pernecký a združenie rese arch s ambíciou pokračovať na ceste architektonickej teórie. Priestory salónika pôsobia ako prirodzený kultúrny highlight komplexu negatívne vnímaných staničných budov. Využívanie netradičných priestorov na umelecké účely je vo svete dlhodobým trendom a my ho chceme aplikovať na lokálne prostredie a poskytnúť tak platformu na dialóg rôznych skupín, ktoré sa na komunikačnom uzle, akým stanica rozhodne je, stretávajú.

Text: Salónik

Foto: Anton Kajan

 

 Späť na úvodnú stranu...