Radovan Čerevka – Black Chucho

Piatok 24.6.2016, online

Black Chucho umelca Radovana Čerevku je názov videa, ktoré vzniklo ako reflexia textu piesne o černochovi „Čučovi“ z dielne detského spevokolu (Zlatá brána), ktorý sa snažil svojím vtieravým kabaretom rozveseliť deti v bývalom režime. Je to pilotné video kolekcie Das goldene Tor macht frei (Zlatá brána oslobodzuje), ktorá reflektuje texty Zlatej Brány. Hoci má ísť o humornú spievanku pre deti, text má chtiac nechtiac xenofóbny charakter, práve neustálym opakovaním – čierny, čierny ako.. Podobne nevinne môžu pôsobiť neonacistické grafity, nezriedka sa objavujúce v prostredí mesta. Na rozdiel od bežných grafitov pôsobia tieto naozaj vandalským a trochu infantilným dojmom. Agresivita a ťah na bránu sa podobajú detským expresívnym kreáciam. Nápisy obsahovali často pravopisné chyby formálne príbuzné chybám z detských diktátov.

 Späť na úvodnú stranu...